top of page

PROGRAM WYBORCZY Þ-LISTINN

 

Region Rekholt,

Planujemy :

Rozważyć odnowienie i konserwację basenu w Reykholt,

Sprawdźić dokładnie, czy można wprowadzić ulepszenia w starej szkole której celem będziestworzenie miejsca miejscem dla mieszkańców gdzie będziemy realizować różne zajęcia,

Stwórz środowisko do tlepracy w Reykholt, w tym celu planujemy wykorzystać budynek starej szkoły,

Znacząco poprawić pielęgnacje okolicy zwłaszcza drzew,

Ogłosić konkurs na zaplanowanie śródmieścia,

Ustanowić radę regionalnalną, która ma bezpośrednie połączenie z samorządem terytorialnym.

Region Laugarás,

Planujemy :

Rozwiązać priorytetowo problemy z instalacją telefonu i światłowodu,

Pracować nad planami z sąsiednimi gminami w celu utworzenia około domów opieki zlokalizowanych w Laugarás,

Poprawić oświetlenie uliczne, kanalizacje i naprawić drogi w tym rejonie,

Poprawić w znaczący sposób wygląd okolicy poprzez pielęgnacje drzew itp.,

Ogłosić konkurs na zaplanowanie śródmieścia,

Wesprzeć Hagsmunafélag Laugarás i poprosić o zaangażowanie w sprawy samorządowe firmy z okolicy.

Region Laugarvatn,

Planujemy :

Zadbać o Laugarvatn jako miejsce szkół i wioskę sportową z naciskiem na zajęcia na świeżym powietrzu równolegle ze wzrostem turystyki.

Naprawić wycieków i zbudować z nową podłogą na siłowni a także rozważyć nowe przebieralnie dla gości basenu.

Zainicjować utworzenie stowarzyszenia rybackiego Laugarvatn.

Znacząco poprawić pielęgnację okolicy, naprawić krawężniki i wykończenie wokół chodników.

Ogłosić konkurs na zaplanowanie śródmieścia,

Ustanowić radę regionalną, która ma bezpośrednie połączenie z samorządem terytorialnym.

Region Þingvalla,

Planujemy :

Zwrócić szczególną uwagę na usługi drogowe w okolicy proporcjonalnie do obciążenia ruchem,

Poszukać rozwiązania problemu prędkości ruchu w Parku Narodowym,

Złożyć wniosek o reprezentowanie gminy w komitecie Þingvellir,

Znacząco poprawić pielęgnację okolicym,

W szczególności w odniesieniu do roślinności i drzew na starszych terenach rekreacyjnych,

Prowadźić aktywne rozmowy z Parkiem Narodowym w Þingvellir głównie o rozwoju we wschodniej części Parku Narodowego (Gjábakki i Arnarfell). Zaproponować obszar ochrony wód Þingvallavatn żyby został lepiej oznaczony i wyznaczyć osobę która będzie nad tym systematycznie pracować podkreślając jego wyjątkowość i znaczenie dla ochrony środowiska,

Ustanowić radę regionalną, która ma bezpośrednie połączenie z samozrądem terytorialnym.

 

ADMINISTRACJA I FINANSE

Burmistrz

Kanydatka Þ-listans Anna GretaÓlafsdóttir jest listą kandydatów na burmistrza. Stanowisko szefa departamentu zostałoby zwolnione, co obniżyłoby koszty o 48 000 000 ISK w okresie wyborczym.

Modernizacja administracji

Stworzenie bardziej przejrzystego medium administracyjnego, udostępniając protokoły z posiedzeń władz lokalnych dotyczące monitorowania spraw i posiedzeń.

Integracja samorządowa

Rozpoczęcie prac nad zbadaniem zalet i wad łączenia władz lokalnych w gminie, po analizie konieczne jest przede wszystkim zbadanie postaw mieszkańców w tych kwestiach.

Silne zarządzanie finansami

Położenie nacisku na dobre zarządzanie finansami i szukanie sposobów na pozyskiwanie kapitału w okolicy. Między innymi poprzez ułatwiania dla firm i osób pracujących na terenie gminy, a także pozyskiwanie środków na innowacje i rozwój związanego z nimi środowiska finansowania.

Spotkania i ankiety populacyjne

Zorganizowanie otwartych spotkań mieszkańców na temat gminy przynajmniej raz w roku. Przesłanie corocznej ankiety przed serwisem i opracowanie dokładnych ankiet.

Nowa strona serwisowa

Zmienić stronę internetową gminy w kierunku aktywnego serwisu. Ceny i informacje dostępne w wielu językach w sieci byłyby przydatne mieszkańcom.

Aktywne komitety

Aktywować komitety gminne i ich rolę wyraźnie, uwidoczniać pracę komitetów.

TWORZENIE POLITYKI

Podejście holistyczne

Postawienie na holistyczną strategię i pracę celową dla pozytywnego rozwoju populacji.

Ocena ryzyka zagrożenia naturalnego

Zaktualizowanie oceny ryzyka zagrożenia naturalnego jak również uświadamiania o tym.

Kontynuowanie wspierania projektu kanalizacji

Kontynuowanie i promowanie projektu kanalizacji, który jest wspólnym projektem dla  sześciu gmin.

Wspieranie i promocja zdrowia w regionie

Wspieranie i promocja zdrowia w społeczności i wypracowanie jasnej wizji.

Promowanie współpracy między ludźmi

Wzmocnienie inicjatywy gminy w tym aby zachęcić ludzi do wszelkiego rodzaju współpracy, współpraca i budownictwo.

Wielki postęp w sprawach kulturalnych

Zaangażowanie się w ważne postępy w kulturze równolegle z ogólną strategią gminy z naciskiem

na historię i dziedzictwo regionu.

 

ZATRUDNIENIE I SPRAWY LOKALNE

Turystyka

Uczestniczyć aktywnie z firmami w budowaniu silnej infrastruktury dla usług turystycznych w terenie.

Roboty drogowe

Zwrócenie szczególnej uwagi na utrzymanie i obsługę dróg lokalnych.

Stowarzyszenie rozwoju biznesu

Założyć stowarzyszenie rozwoju biznesu które które miałoby za zadanie wspierać obszar rozwoju biznesu w regionie.

Godziny otwarcia wysypisk

Sprawdzenie godzin otwarcia i dostępność wysypisk.

Problemy mieszkaniowe

Reagowanie na problemy mieszkaniowe między innymi poprzez sprawdzanie możliwości do budowy mieszkań na wynajem.

Zwiększenie aktywności w gminie

Chcemy aby Agencja Ochrony Środowiska miała swoje biuro była obecna w gminie, a biura Parku Narodowego Þingvellir znajdowały się w gminie.

Taryfa ciepłownicza

Zrewidować taryfy ciepłownicze dla odbiorców ogólnych, tak aby opierały się na zużyciu energii, aby stworzyć bodziec do rozwoju zróżnicowanego przemysłu opartego na zasobach danego obszaru.

 

SPOŁECZEŃSTWO PRZYJAZNE RODZINIE

Dotacja na czas wolny w wysokości 50 000 ISK

Ustalić zasiłek na czas wolny w wysokości 50 000 ISK na każde dziecko w wieku od 6 do 18 lat.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu

Opracować plan bezpieczeństwa ruchu drogowego i dokonać niezbędnych ulepszeń, zwłaszcza w odniesieniu do pieszych i dzieci.

Poprawa dostępności kulturalnej

Usprawnić transport między obszarami miejskimi. Między innymi poprzez oferowanie wieczornych dowozów na tereny międzymiastowe w celu zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży.

Gmina przyjazna dzieciom

Praca nad tym aby stać się gminą opieki nad dziećmi we współpracy z UNICEF.

Nowa polityka szkolna

Opracowanie nowej polityki szkolnej dla Bláskógabyggð i wzmocnienie oraz przegląd usług szkolnych i opieki społecznej w regionie.

Poprawa bezpieczeństwa w celu uniknia szkodliwych zderzeniach na boiskach sportowych

Natychmiastowe zmiany na wszystkich boiskach gminnych.

Instytucje z właściwym personelem

Poszukaj sposobów, aby zapewnić odpowiednią kadrę w gminie i instytucjach i zatrudnienie profesjonalnej kadry w szkołach.

Zajęcia sportowe i rekreacyjne

Kontynuowanie wspierania klubów sportowych i rekreacyjnych w okolicy.

 

 

DOBRE SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

Lepiej zabudowany

Stwórz projekt Betribyggð, coroczny konkurs pomysłów z wkładem finansowym do 10 000 000 rocznie.

Starsi mieszkańcy

W okolicy powstaną świetlice dla seniorów. Zwiększenie wsparcia dla seniorów mieszkających w domu, usług społecznych i sieci wsparcia.

Bezpłatnie dla seniorów

Bezpłatny dostęp dla seniorów do gminnych basenów i obiektów sportowych.

Kursy języka islandzkiego

Zwiększenie możliwości nauki w gminie w języku islandzkim jako drugim języku.

Powołanie rady recepcyjnej

Powołanie rady recepcyjnej, która zajmuje się sprawami nowych mieszkańców gminy z naciskiem na przyjmowanie cudzoziemców, do zadań rady recepcyjnej należy przygotowanie podręcznika dla cudzoziemca.

Delikatne ożywienie Bláskógablíða

Ożywienie festiwalu Bláskógablíða i wspieranir obchodów i festiwali w okolicy.

 

SPOŁECZNOŚĆ PRZYJAZNA ŚRODOWISKU

Wyżyny

Chronienie wyżyn i upewnienie się, że ochrona i użytkowanie dobrze ze sobą współgrają.

Trasy rowerowe

Dokładny projekt ścieżki rowerowej by móc jeździć po złotym kręgu.

Stacje ładowania

Celem jest zainstalowanie większej liczby stacji ładowania gminy.

Polityka dotycząca środowiska naturalnego

Praca gminy odnośnie polityki środowiskowej opiera się na pracach, które były już w toku.

Wiodące kwestie środowiskowe

Celem jest, aby gmina była liderem w dziedzinie ochrony środowiska.

Zrównoważony rozwój

Skoncentrowanie się na wspieraniu osób, organizacji i firm na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 

GŁOSUJ NA NAS Þ-LISTINN
bottom of page